• صادرکننده نمونه استان در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶
  • منتخب نهمین جشنواره مدیران و تولیدکنندگان جوان و چهره ماندگار صنعت معدن تجارت
  • صادرکننده نمونه به کشورهای همسایه ۲۰۱۶
  • منتخب و عضو شرکت های دانش بنیان
  • گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
  • عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد
  • عضو انجمن کیفیت ایران
  • دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه  OCHAS 18001 , ISO14001 ,  IMS ISO9001