کدام دستگاه بسته بندی را بخریم؟ (بخش اول)

کدام دستگاه بسته بندی را بخریم؟ (بخش اول)

کدام دستگاه بسته بندی را بخریم؟ (بخش اول)

دستگاه های بسته بندی همگی از یک دستور پیروی می کنند و روش کار همگی تقریبا یکسان است اما از نظر ابعاد و کارایی، دستگاه های بسته بندی صنعتی بزرگ تر می باشند. مواد مصرفی همه ی دستگاه ها از خانواده ی محصولات نایلون شیرینگ و همچنین استرچ است و به طور کلی در دو گروه شیرینگ پک و شیرینگ حرارتی تقسیم بندی می شوند. در این مقاله و مقاله بعد در مورد تعدادی از این دستگاه ها صحبت می کنیم.

مشکلات دستگاه های بسته بندی

مشکلات رایج دستگاه های بسته بندی شامل روشن نشدن دستگاه، پاره کردن کیسه بسته بندی، ناقص بسته بندی کردن محصولات، کار نکردن دستگاه بسته بندی و غیره می شود.

دستگاه های بسته بندی سلفونی

دستگاه های بسته بندی سلفونی با توجه به تعداد توزینی که دارند به همان تعدادترازو دیجیتال دارند که انواع آن به شرح زیر می باشد.
1- دستگاه بسته بندی تک توزین: با سرعت بسته بندی 5-8 بسته در دقیقه
2- دستگاه بسته بندی دو توزین: سرعت بسته بندی 10-15 بسته در دقیقه
3- دستگاه بسته بندی چهارتوزین: سرعت بسته بندی 15 تا 20 بسته دردقیقه
4- دستگاه بسته بندی ده توزین: سرعت بسته بندی 40-50 بسته در دقیقه
5- دستگاه بسته بندی حجمی : سرعت بسته بندی 15 تا 20 بسته در دقیقه

دستگاه بسته بندی قوطی پرکن

برای بسته بندی انواع مواد مانند حبوبات، خشکبار، قند، چای، چیپس، چای، دمنوش و… از قوطی استفاده می شود.
دستگاه بسته بندی قوطی پرکن دو توزین: سرعت 5-10 قوطی در دقیقه
دستگاه بسته بندی قوطی پرکن چهار توزین: سرعت 10-15 قوطی در دقیقه

دستگاه بسته بندی کیسه پرکن و کارتن پرکن

این دستگاه به منظور پر کردن بسته هایی مانند بسته های چای کیسه ای و دمنوش و غیره است. این دستگاه ها دارای سرعت بسته بندی 5-10 کیسه در دقیقه دارد.

About The Author

Leave Comment

10 − پنج =