کاربرد نایلون حبابدار

کاربرد نایلون حبابدار

کاربرد نایلون حبابدار

برخی وسایل با عمل شیرینگ پک توسط نایلون شیرینگ مقداری ضد ضربه می شوند؛ اما نایلون های حبابدار نیز اکثرا جهت ضربه گیری و عایق سازی لوازم کوچک یا بزرگ و البته دارای حساسیت بالا یا شکنندگی استفاده می شوند.
اگر حباب نایلون ها ریز باشد بیشتر برای وسیله های ظریف به کار می رود اگر حباب آن ها درشت باشد بهتر است برای وسیله های بزرگ تر مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین شیوه تولید نایلون های حبابدار کار سختی نبوده و به این صورت است که رزین مایع مذاب را توسط چند ماشین شکل داده و سرد می کنند. مجموعه ی شمس طب پلاس در حوزه های تولید انواع شیرینگ من جمله شیرینگ حرارتی و نایلون ها و استرچ فعالیت می کنید.

میزان ضربه گیری نایلون های حبابدار

با توجه به اینکه حباب های نایلون های حبابدار در چه سایزی ساخته شوند، مقدار و شدت ضربه گیری آنان مختلف است و نایلون هایی با حباب های بزرگ تر دارای قدرت بیشتری هستند.
اگر وسیله تنها در خطر از هم گسیختگی بوده و به مراقبت اندکی نیاز داشته باشد می توان بدون حضور نایلون حبابدار و فقط با کمک گرفتن از شیرینگ آن را از خطرات موصون داشت.

بازیافت نایلون حبابدار

در واقع چنانچه در عین غیر ممکن بودن اقدام به ترکاندن حباب ها نکرده باشید و کاربرد نایلون ها همچنان باقی مانده باشد، می توان آنان را در جایی نگهداری کرد و به شکل مداوم جهت عایق سازی و محافظت از اشیا مورد استفاده قرار داد.
پس از گذشت مدتی این نایلون ها فرسونده شده و خود به خود حباب های آن نابود می شوند.
نکته قابل توجه این جاست که حتی بعد از نابودی حباب ها هم نایلون می تواند به عنوان عایق ضد ضربه و مقاوم در برابر حرارت عمل کند.
پس این نایلون تا سال های سال بلااستفاده نخواهد شد؛ در آخر نیز می توانید آنان از بین زباله ها جدا کرده و جهت بازیافت به مراکز مربوطه ارسال کنید.

About The Author

Leave Comment

پنج × 3 =