بازیافت پلاستیک

بازیافت پلاستیک

بازیافت پلاستیک


بازیافت پلاستیک مانند بازیافت های دیگر نیست بلکه در این بازیافت مواد پلاستیکی مختلف از هم جدا می شوند.
علت جدا کردن مواد پلاستیکی از هم این است که هر کدام از آن ها نقطه ذوب متفاوتی دارند و اگر با هم ترکیب شوند باعث خراب شدن بازیافت می شوند.
امروزه استفاده ی ما از پلاستیک بسیار زیاد است حتی برای بسته بندی مواد خوراکی یا محصولات هم از پلاستیک هایی از جمله استرچ یا شیرینگ که نوع خاصی از نایلون است استفاده می کنیم به این ترتیب تقریبا نیمی از زباله های شهری پلاستیک هستند. در کارخانه های بسته بندی از فیلم استرچ برای بسته بندی محصولات استفاده می شود که بسیار پرکاربرد است.

مراحل بازیافت


به طور کلی مراحل بازیافت شامل بازیافت مکانیکی، بازیافت شیمیایی، بازیافت انرژی می باشد. در این بخش نگاهی کلی به مراحل بیندازیم:
1- پلاستیک ها روی تسمه نقاله قرار می گیرند
2- از نظر جنس از هم جدا می شوند
3-از نظر رنگ جدا می شوند
4- سایر مواد از زباله های پلاستیکی جدا می شوند
5- شستوشوی اولیه انجام می شود
6- خورد نمودن و آسیاب شدن زباله ها
7- خشک نمودن زباله ها و …
مرحله ی جداسازی از همه ی مراحل اهمیت بیشتری دارد زیرا هرچه جداسازی بیشتر و بهتر انجام شود زباله ی بازیافت شده مرغوب تر است.

پلاستیک های مرتب شده


به پلاستیک هایی که بر اساس فرمول ساختاریشان جدا می شوند پلاستیک های مرتب شده می گویند این پلاستیک ها ارزش بیشتر نسبت به پلاستیک های مخلوط دارند.
جداسازی پلاستیک ها کار مشکلی است زیرا روزانه تعداد بسیار زیادی از پلاستیک ها با ساختار جدید وارد بازار می شوند و توسط مردم به زباله تبدیل می شوند.
لازم به ذکر است که پلاستیک های کارخانه ای با پلاستیک های شهری متفاوت اند زیرا پلاستیک های شهری آلوده و کثیف هستند اما پلاستیک های کارخانه تمیز می باشند.

About The Author

Leave Comment

20 − چهار =