نکاتی در خصوص نصب روکش حرارتی

نکاتی در خصوص نصب روکش حرارتی

نکاتی در خصوص نصب روکش حرارتی

عملکرد شیرینگ پک بسته به نحوه استفاده شما می تواند بسیار زیبا و مناسب یا بسیار بد باشد. بنابر این برای نصب درست روکش حرارتی بایستی نکاتی را رعایت کنید:

  • به کار بردن شعله مستقیم جهت نصب شیرینگ حرارتی چندان مناسب نیست و گرم کن های صنعتی با قابلیت کنترل حرارتی گزینه های بهتری هستند.
  • بایستی حرارت را به صورت یکسان در جهت طول و قطر شیرینگ اعمال کنید تا نایلون شیرینگ کاملا یکنواخت جمع گردد و از نظر ظاهری با کابل، شینه و دیگر موارد پوشش هماهنگی داشته باشد.
  • شعله بایستی به صورت دائمی حرکت داشته باشد تا روکش نسوزد.
  • شیرینگ ها به حرارتی در حدود مثبت ۱۲۰ درجه سانتی گراد برای انقباض کامل احتیاج دارند.
  • توجه کنید که مشاهده شدن برخی برجستگی ها و فرو رفتگی ها در سطح روکش حرارتی به هنگام حرارت دهی یک امر عادی و معمول می باشد. بنابر این نگران نباشید. این مسئله با ادامه روند حرارت دهی یکسان از بین خواهد رفت.
  • روند حرارت دهی بایستی به محض محو شدن برجستگی ها و فرو رفتگی ها و یا هنگامی که روکش حرارتی به صورت یکسان به دور شیء منقبض شد متوقف شود.

هشدار به هنگام نصب روکش حرارتی

  • اگر دمای اعمال شده به روکش حرارتی بیش از مثبت ۳۱۵ درجه سانتی گراد باشد احتمال بسیار بالایی برای سوختن روکش وجود خواهد داشت.
  • اگر گرما کنترل شده نباشد می تواند موجب جمع شدگی ناهموار، خسارات فیزیکی و آسیب دیدن شیرینگ بشود.
  • بایستی در حمل و نقل شینه های شیرینگ شده به محض اتمام یافتن نصب شیرینگ دقت فراوانی بشود؛ چرا که این روکش ها هنوز کاملا سفت نشده اند و می توانند تغییر شکل دهند یا آسیب ببینند.
  • در زمان کار با شعله مستقیم و حرارت بالا، احتیاط لازم صورت گیرد و ایمنی کارگران تضمین شود. محیط کار باید به تهویه مناسب مجهز باشد و کارگر از لوازم ایمنی استفاده کند.

About The Author

Leave Comment

بیست − 6 =